Mijn OP2Go sessies wijken af van conventionele therapieën. De sessies zijn oplossingsgericht en verwijderen ongewenste of automatische gewoontes of reacties. Neuro-wetenschap en neuro-biologie vormen de basis van deze effectieve methode. Daarom is geloof in deze methode niet nodig om succesvol te zijn.

Hoe het verder gaat
Na telefonische contact wordt een intake formulier verstuurd. Na het ingevulde Intakeformulier te hebben ontvangen, ga ik op zoek naar de kernoorzaak van het probleem. Daarna wordt er een OP2Go sessie afgesproken.

Sessies
De meeste cliënten zijn met 1-2 sessies klaar (afhankelijk van de complexiteit). De sessie is maximaal 90 minuten. Het uurtarief per sessie is €180,- ex. 21% BTW. Voor dossiervorming, het maken van aantekeningen, voorbereiding en evaluatie wordt per sessie 15 minuten berekend.

Ná de sessie wordt de factuur toegezonden.

Annulering van de afspraak:

  • Een afspraak geannuleerd tot 3 werkdagen (72 uur):
    factuur à €180,- ex. 21% BTW wordt verzonden en dient betaald te worden.
  • Een afspraak geannuleerd tussen 3-1 werkdagen: 50 % van het tarief:
    €90,- ex. 21% BTW dient betaald te worden.
  • Een afspraak vergeten/geannuleerd binnen 1 werkdag (24 uur):
    Factuur wordt toegezonden en het volledige tarief wordt berekend en dient betaald te worden.